Witamy  na naszej stronie


KASZTANOWA - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Kossaka 20

64-920 Piła


Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda,

IX Wydział Gospodarczy – KRS 0000313746.


REGON: 300939995

NIP: 764-260-55-99


Konto: Kredyt Bank O/Piła 03 1500 1041 1210 4005 0063 0000

Kapitał Zakładowy: 1.775.000,00 zł

Zarząd: Grzegorz Marciniak – Prezes Zarządu.

Kasztanowa Business Center Projekt i wykonanie: Mev.pl